Αρχική Χρονικό Βιβλιοπωλείου Κατάλογος εκδόσεων PDF Επικοινωνία

ΑρχικήΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΝΟΜΙΚΑΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τόμος Α΄(1908-1909)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τόμος Α΄(1908-1909)

-20%
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τόμος Α΄(1908-1909)

Άμεσα διαθέσιμο Άμεσα διαθέσιμο

79,50 € 63,60 €

ΚΑΛΑΘΙ

Τίτλος
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τόμος Α΄(1908-1909)
Συγγραφέας
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
Τόπος έκδοσης
ΑΘΗΝΑΙ
Έτος έκδοσης
1908-1909
Σχήμα
Σελίδες
δ΄+388
Περιγραφή
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τόμος Α΄(1908-1909), Εκδιδομένη επιμελεία :  Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Θ. ΚΟΥΤΟΥΠΗ, Α. ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ, Θ. ΠΕΤΙΜΕΖΑ, Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Α. ΜΥΛΩΝΑ . Αθήναι 1909, 8ο, σελ. δ΄+388  ( τεύχος Α΄, 1908, σελ. 152+1πιν. , τεύχος Β΄, 1908, σελ. 153-168+1πιν., τεύχ. Γ΄- Δ΄, 1909, σελ. 269-388.  Απο τα περιεχόμενα : Ι. ΑΡΘΡΑ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ.- Περί της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν σ. 269.- ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Α. – Περί των οικονομικών του Βυζαντίου, σ. 22 .- Αι διεθνείς οικονομικαί επεμβάσεις και η θεωρία του Drago, σ. 282 .-  ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ Π. – Συμβολαί εις την μεταρρύθμισιν του κρατούντος δικαίου. Ι. περί των βραχυπροθέσμων παραγραφών, σ. 214 .-  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν. – Εκ των περί δικαστικής δαπάνης θεωριών, σ. 325 .-  ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. – Η υλιστική θεωρία της ιστορίας κατά Κάρολον Μάρξ, σ. 153 .-  ΚΟΥΤΟΥΠΗ Θ.- Περί προστασίας της Εμπορικής Ναυτιλίας, σ. 47 & 163.-  ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ Α.- Περί της Παυλιανής αγωγής, σ. 305.-  ΜΥΛΩΝΑ Α. – Περί παρεμβολών εν τοις Πανδέκτοις, σ.96 .- Παρατηρήσεις επί χωρίων τινών των Πανδεκτών, σ. 183.-  Περί της ισχύος των περί τοκογλυφίας διατάξεως του Ποινικού Νόμου, σ. 330 .-  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  Α.- Μεθοδολογικά προβλήματα της οικονομικής, σ. 1.-  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  Κ.- Η παπυρολογία και το ρωμαϊκόν δίκαιον, σ. 69 .- Επί της Νεαράς 115 του Ιουστινιανού, σ. 201.-  ΙΙ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ . ΒΟΡΕΑ Θ.-  Herrmann Ebbinghaus, σ. 357.-  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Τ.-  Συγκριτική έκθεσις του Γερμανικού και του αλλοδαπού ποινικού δικαίου, σ. 355.-   ΚΟΥΤΟΥΠΗ Θ.- Συντάξεις εις τους απόρους γέροντας, σ. 124 .- Κοινωνική νομοθεσία εν Αγγλία, σ. 349 .-  ΜΥΛΩΝΑ Α.- Προστασίατης πνευματικής ιδιοκτησίας. Αι καινοτομίαι της συμβάσεως του Βερολίνου, σ. 243 .-  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.- Η αντικατάστασις των χαρτίνων δι’ αργυρών κερμάτων, σ. 129 .- Η τουρκική επάναστασις, σ. 232 .-  ΠΕΤΙΜΕΖΑ Θ.-  Ο Ελβετικός αστικός Κώδιξ, σ. 119 .- Αγγλικός νόμος περί απλών ετερορρύθμων εταιρειών, σ. 122 .-  Ευθύνη προς αποζημίωσιν εκ δυστυχημάτων εις πρόσωπα, σ. 337 .- Νέος γαλλικός νόμος περί αποκαταστάσεωςτων πτωχευσάντων, σ. 346 .-  ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... ). ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΜΟΣ δεν εξεδόθη άλλος