Αρχική Χρονικό Βιβλιοπωλείου Κατάλογος εκδόσεων PDF Επικοινωνία

ΑρχικήΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΝΟΜΙΚΑΕΦΗΜΕΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ 1837-1860, ΄Ετη Α΄-ΚΓ΄ , Περιέχουσα Νομολογίαν των εν Ναυπλίω Εφετών...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ 1837-1860, ΄Ετη Α΄-ΚΓ΄ , Περιέχουσα Νομολογίαν των εν Ναυπλίω Εφετών...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ  1837-1860, ΄Ετη Α΄-ΚΓ΄  , Περιέχουσα Νομολογίαν των εν Ναυπλίω Εφετών...

 Μη διαθέσιμο προσωρινά

0,00 €

ΚΑΛΑΘΙ

Τίτλος
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ 1837-1860, ΄Ετη Α΄-ΚΓ΄ , Περιέχουσα Νομολογίαν των εν Ναυπλίω Εφετών...
Τόπος έκδοσης
ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ
Έτος έκδοσης
1837-1860
Σχήμα
4ο
Σελίδες
6434
Περιγραφή
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ  1837-1860, ΄Ετη Α΄-ΚΓ΄  , Περιέχουσα Νομολογίαν των εν Ναυπλίω Εφετών, και του Αρείου Πάγου. Αποφάσεις του Δικαστηρίου των Εμποροδικών και Εφετών κατά το εμπορικόν και ναυτικόν δίκαιον. Διατριβάς και γνωμοδοτήσεις. Σημειώσεις περί των Στρατιωτικών Νόμων και Δικαστηρίων... Εν Ναυπλίω 1837-1860, 4ο, σελ. 6434+427 ( ΄Ετη Α΄-Β΄[1837-1839] δεμένα σ’΄ενα τόμο, ήτοι τα  τεύχη : ΄Ετος Α΄[1837-1838] άρ. 1[9 Οκτωβρίου 1837]έως αρ. 46[3 10βρίου 1838], σελ. 598. ΄Ετος Β΄[1839], τεύχη αρ. 47[1 Ιανουαρίου 1839]  έως αρ. 92[9 10βρίου 1839], σελ. 599-1010+ΚΒ΄ Πίναξ αλφαβητικός και αναλυτικός ...του Α΄ έτους+ΛΒ΄ Πίναξ αλφαβητικός και αναλυτικός ...του Β΄ έτους. ΄Ετη Γ΄-Δ΄ [1840-1841] δεμένα σ’΄ενα τόμο, ήτοι τα  τεύχη : ΄Ετος Γ΄[1840] άρ. 93[6 Ιανουαρίου 1840]  έως αρ. 140[30 9βρίου 1840, σελ. 1011-2294+Η΄ Πίναξ αλφαβητικός και αναλυτικός ...του Γ΄ έτους]. ΄Ετος Δ΄[1841], τεύχη αρ. 141[1 Ιανουαρίου 1841] έως αρ. 183[22, Νοεμβρίου 1841, σελ. 2295-2638+Η΄ Πίναξ αλφαβητικός και αναλυτικός ...του Δ΄ έτους].  ΄Ετη Ε΄-ΣΤ΄ [1842-1843] δεμένα σ’΄ενα τόμο, ήτοι τα  τεύχη : ΄Ετος Ε΄[1842] άρ. 184[8 Ιαν[ν]ουαρίου 1842] έως αρ. 227-228[8 Δεκεμβρίου 1842, σελ. 2639-2998+ΣΤ΄ Πίναξ αλφαβητικός ...του Ε΄ έτους].  ΄Ετος ΣΤ΄[1843] άρ. 229[8 Ιαν[ν]ουαρίου 1843] έως αρ. 273[8 Δεκεμβρίου 1843, σελ. 2299-3356+Ζ΄ Πίναξ αλφαβητικός ...του ΣΤ΄ έτους]. ΄Ετη Ζ΄-Η΄ [1844-1845] δεμένα σ’΄ενα τόμο, ήτοι τα  τεύχη : ΄Ετος Ζ΄[1844] άρ. 274[8 Ιανουαρίου 1844] έως αρ. 317[29 Νοεμβρίου 1844, σελ. 3357-3708+Η΄ Πίναξ αλφαβητικός ...του Ζ΄ έτους].  ΄Ετος Η΄[1845] άρ. 318[8 Ιανουαρίου 1845] έως αρ. 353[8 Οκτωβρίου 1845, σελ. 3709-3996+Ζ΄ Πίναξ αλφαβητικός ...του Η΄ έτους].  ΄Ετη Θ΄-Ι΄ [1846-1847] δεμένα σ’΄ενα τόμο, ήτοι τα  τεύχη : ΄Ετος Θ΄[1846] άρ. 354[8 Ιανουαρίου 1846] έως αρ. 392[22 Οκτωβρίου 1846, σελ. 3997-4308+Δ΄ Πίναξ αλφαβητικός ...του Θ΄ έτους].  ΄Ετος Ι΄[1847] άρ. 393[8 Ιανουαρίου 1845] έως αρ. 434[22 Νοεμβρίου 1847, σελ. 4309-4644+Δ΄ Πίναξ αλφαβητικός ...του Ι΄ έτους].   ΄Ετη ΙΑ΄-ΙΓ΄ [1848-1850] δεμένα σ’΄ενα τόμο, ήτοι τα  τεύχη : ΄Ετος ΙΑ΄[1848] άρ. 435[8 Ιανουαρίου 1848] έως αρ. 472[31 Δεκεμβρίου 1848, σελ. 4645-4954+Η΄ Πίναξ αλφαβητικός ...του έτους ΙΑ΄ ].  ΄Ετος ΙΒ΄[1849] άρ. 473[8 Ιανουαρίου 1849] έως αρ. 508[22 9βρίου 1849, σελ. 4955-5242+Ζ΄ Πίναξ αλφαβητικός ...του έτους ΙΒ΄ ]. ΄Ετος ΙΓ΄[1850] αρ. 509[8 Ιανουαρίου 1850]έως αρ. 524[26 Δεκεμβρίου 1850, σελ. 5243-5370 +Δ΄ Πίναξ αλφαβητικός ...του έτους ΙΓ΄ ].  ΄Ετη ΙΔ΄-ΚΓ΄ [1851-1860] δεμένα σ’΄ενα τόμο, ήτοι τα  τεύχη : ΄Ετος ΙΔ΄[1851] άρ. 525[15 Ιανουαρίου 1851] έως αρ. 543[22 Δεκεμβρίου 1851, σελ. 5371-5522+Δ΄ Πίναξ αλφαβητικός ...του έτους ΙΔ΄ ].  ΄Ετος ΙΕ΄[1852] άρ. 544[8 Ιανουαρίου 1852] έως αρ. 563[8 Δεκεμβρίου 1852, σελ. 5523-5682+Δ΄ Πίναξ αλφαβητικός ...του έτους ΙΕ΄ ]. ΄Ετος ΙΣΤ΄[1853] αρ. 564[2 Ιανουαρίου 1853]έως αρ. 582[15 Δεκεμβρίου 1853, σελ. 5683-5834 +Δ΄ Πίναξ αλφαβητικός ...του έτους ΙΣΤ΄ ]. ΄Ετος ΙΖ΄[1854] αρ. 583[15 Ιανουαρίου 1854]έως αρ. 595[15 Οκτωβρίου 1854, σελ. 5835-5938]. ΄Ετος ΙΗ΄[1855] αρ. 596[15 Ιανουαρίου 1855]έως αρ. 609[8 Δεκεμβρίου 1855, σελ. 5939-6090+ΣΤ΄  Πίναξ αλφαβητικός ...των ετών ΙΖ΄ και ΙΗ΄ ].  ΄Ετος ΙΘ΄[1856] αρ. 610[9 Ιανουαρίου 1856]έως αρ. 625[22 Δεκεμβρίου 1856, σελ. 6091-6218]. ΄Ετος Κ΄[1857] αρ. 626[22 Ιανουαρίου 1857]έως αρ. 634[28 Δεκεμβρίου 1857, σελ. 6219-6290+Δ΄  Πίναξ αλφαβητικός ...των ετών ΙΘ΄ και Κ΄ ] . ΄Ετος ΚΑ΄[1858] αρ. 635[15 Ιανουαρίου 1858]έως αρ. 644[22 Δεκεμβρίου 1858, σελ. 6291-6370 ] .  ΄Ετος ΚΒ΄[1859] αρ. 645[8 Ιανουαρίου 1859]έως αρ. 650[27 Ιουνίου 1859, σελ. 6371-6418] .   ΄Ετος ΚΓ΄[1860] αρ. 651[15 Ιανουαρίου 1860]έως αρ. 652[15 Φεβρουαρίου 1860, σελ. 6419-6434] . Σύνολον 7 τόμοι +1 τόμο επι πλέον : ΑΞΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ή  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΝΑΥΠΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Από της συστάσεως των δικαστηρίων μέχρις όλου του 1848 έτους. Εν Ναυπλίω, ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, 1850, 4ο, σελ. 2φ+427 . ΠΛΗΡΗΣ  ΣΕΙΡΑ , βιβλιοδεσία εποχής κατάσταση  καλή . Σημείωση : Στο  έτος Α΄[1837]η σελιδαρίθμηση έχει κενά , σε παραβολή με άλλο αντίτυπο παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα .
(ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)