Αρχική Χρονικό Βιβλιοπωλείου Κατάλογος εκδόσεων PDF Επικοινωνία

ΑρχικήΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΓΕΝΙΚΑΑΘΗΝΑΙΟΝ έτος Α΄τεύχη α΄-στ΄, 1872. Σύγγραμμα περιοδικόν κατά διμηνίαν εκδιδόμενον, συμπράξει πολλών Λογίων

ΑΘΗΝΑΙΟΝ έτος Α΄τεύχη α΄-στ΄, 1872. Σύγγραμμα περιοδικόν κατά διμηνίαν εκδιδόμενον, συμπράξει πολλών Λογίων

-20%
ΑΘΗΝΑΙΟΝ έτος Α΄τεύχη α΄-στ΄, 1872. Σύγγραμμα περιοδικόν κατά διμηνίαν εκδιδόμενον, συμπράξει πολλών Λογίων

Άμεσα διαθέσιμο Άμεσα διαθέσιμο

106,00 € 84,80 €

ΚΑΛΑΘΙ

Τίτλος
ΑΘΗΝΑΙΟΝ έτος Α΄τεύχη α΄-στ΄, 1872. Σύγγραμμα περιοδικόν κατά διμηνίαν εκδιδόμενον, συμπράξει πολλών Λογίων
Τόπος έκδοσης
ΑΘΗΝΗΣΙ
Έτος έκδοσης
1872
Σχήμα
8ο
Σελίδες
δ΄+508+2αναδιπλ.πίν.
Περιγραφή

 ΑΘΗΝΑΙΟΝ έτος Α΄τεύχη α΄-στ΄, 1872, Σύγγραμμα περιοδικόν κατά διμηνίαν εκδιδόμενον, συμπράξει πολλών Λογίων. Αθήνησιν 1872, 8ο, σελ. δ΄+508+2αναδιπλ.πίν. (από τα περιεχόμενα: τεύχος α΄ : ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ  ΣΤ.Α., Αττικαί επιγραφαί, σ.1-19. – ΚΑΣΤΟΡΧΗ ΕΥΘ., Περί των οικονομικών των Ελλήνων, σ.19-52. – ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΝΙΚ. Ι., Σχεδίασμα περί της κατά διαφόρους τόπους και χρόνους καταστάσεως της γυναικός[Ακολουθεί], σ. 53-69. – ΛΑΜΠΡΟΥ Π., Σφραγίς Πόθου του Αργυρού, σ. 70-74. – ΚΟΚΚΙΔΟΥ ΔΗΜ. Κ., Περί χρωμάτων[Ακολουθεί], σ. 74-84. – Αναγκαία εξήγησις περί των εν Αθήναις φιλολογικών διαγωνισμάτων[Οι του φιλ. αγώνος κριταί:Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΥΘ. ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ], σ.84-91. – Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις του αστεροσκοπείου Αθηνών, σ. 92. – τεύχος β΄ :  ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡ., Περί του ποιού των ουρανίων σωμάτων και ιδίως του ηλίου, σ. 93-113. – ΛΑΜΠΡΟΥ Π., Ανέκδοτα νομίσματα, κοπέντα εν Πέραν υπό της αυτόθι αποικίας των Γενουηνσίων, σ. 113-122. – ΚΟΚΚΙΔΟΥ Δ. Κ., Περί χρωμάτων[συνέχεια και τέλος],σ. 123-129. – ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΝΙΚ. Ι., Σχεδίασμα περί της κατά διαφόρους τόπους και χρόνους καταστάσεως της γυναικός[συνέχεια], σ. 130-139. – ΚΑΣΤΟΡΧΗ ΕΥΘ., Εκ των περί λατρείας του θείου καθ’ ΄Ελληνας, σ. 139-164. – ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ ΣΤΕΦ. Α., Επιγραφαί Αττικής ανέκδοτοι, σ. 164-172. – Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις κοινοποιηθείσαι εκ του αστεροσκοπείου Αθηνών, σ. [173]. – τεύχος γ΄: ΜΥΛΩΝΑ Κ. Δ., Κάτοπτρα ανέκδοτα δύω, σ. 173-177. – ΡΩΣΣΗ ΖΗΚΟΥ, Περί θρησκευτικής παιδείας, σ. 177-190. – ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Η περί Θεού διδασκαλία κατά Φίλωνα τον Ιουδαίον, σ. 191-207. – ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΑΣΣΟΥ Δ., Αρχαιολογικαί εν Αιγύπτω ανασκαφαί και αποκαλύψεις, εν περιλήψει εκτιθέμεναι[ακολουθεί], σ. 208-237. – ΚΑΣΤΟΡΧΗ ΕΥΘ., Τα κατά την λγ΄ πρυτανείαν του Πανεπιστημίου[ακολουθεί], σ. 237-252. – ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ ΣΤΕΦ. Α., Επιγραφαί Σπάρτης ανέκδοτοι, σ. 253-258. –   Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις κοινοποιηθείσαι εκ του αστεροσκοπείου Αθηνών, σ. 258-260. – τεύχος δ΄ και ε΄ : ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Θ., Περί του Αθήνησι Διονυσιακού θεάτρου, σ. 261-280. – ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΑΣΣΟΥ Δ., Αρχαιολογικαί εν Αιγύπτω ανασκαφαί και αποκαλύψεις, εν περιλήψει εκτιθέμεναι[ακολουθεί], σ. 280-315. – ΣΠΑΘΑΚΗ Α., Περί της παρά τοις αρχαίοις ΄Ελλησιν αγωγής ιδία, σ. 315-353. -  ΠΕΤΡΗ Ν., Βιβλιοκρισία περί των απορρήτων Ισοκράτους κατά Α. Κυπριανόν, σ. 353-360. – ΚΡΙΝΟΥ ΣΤ., Επανόρθωσις ημαρτημένης αναγνώσεως ελληνικού χειρογράφου, σ. 360-363. – ΚΑΣΤΟΡΧΗ ΕΥΘ., Τα κατά την λγ΄ πρυτανείαν του Πανεπιστημίου, σ.363-383. – ΒΑΦΑ Χ., Απόδειξις του Ε΄αιτήματος του Ευκλείδου, σ. 383-390. – ΚΟΜΝΗΝΟΥ Π.Α., Ερμηνεία λέξεων καινοφανών, σ. 390-394. – ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ ΣΤΕΦ.Α., Αρχαιολογικαί ειδήσεις και επιγραφαί Αττικής ανέκδοτοι, σ. 395-401. –   Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις κοινοποιηθείσαι εκ του αστεροσκοπείου Αθηνών, σ. 402-404. τεύχος στ΄ : ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΑΣΣΟΥ Δ., Αρχαιολογικαί εν Αιγύπτω ανασκαφαί και αποκαλύψεις, εν περιλήψει εκτιθέμεναι[ακολουθεί], σ. [345-369]. – ΣΑΚΚΕΛΙΩΝΟΣ Ι., Επιστολή ανέκδοτος του αυτοκράτορος Δούκα Βατάτση προς τον Πάπαν Γρηγόριον, σ. [369-378]. – Έλεγχος της υπό του Κ.Χ. Βάφα αποδείξεως του Ε΄αιτήματος του Ευκλείδου υπό Β. ΛΑΚΩΝΟΣ, σ. [378—384]. – ΚΑΣΤΟΡΧΗ ΕΥΘ., Περί του αρχαίου ελληνικού ναού, ως χώρου της του θείου λατρείας, σ. [384-401]. – ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΙΩ., Κριτικά και ερμηνευτικά, σ. [401—483]. – ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ  ΣΤ. Α., Επιγραφαί Λοκρίδος και Βοιωτίας ανέκδοτοι, σ. 482-501. – ΕΠΙΛΟΓΟΣ , σ. 502-504. –    Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις κοινοποιηθείσαι εκ του αστεροσκοπείου Αθηνών, σ. 505-506. – Πίναξ των εν τω Α΄τόμω περιεχομένων, σ. 507-508 ).    ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΜΟΣ, βιβλιοδεσία εποχής σε καλή κατάσταση, λάθος αρίθμηση από τυπογραφικό λάθος[από σελ. 404 σε σελ. 345-408 & σελ. 469-508].